Schoggi Meier
香港製造
誠意推薦
產品系列
獨享系列
朱古力磚系列
多元化的甜點方案
婚禮及滿月禮品
獨一無二的個性化精品為大日子增添意義
產品系列
細味手工製新鮮朱古力/ 曲奇/ 馬卡龍
季節限定
查看更多節日限定精品
商務禮品
客製化的商務禮品適合各類活動及宣傳
婚禮及滿月禮品
獨一無二的個性化精品為大日子增添意義
產品系列
細味手工製新鮮朱古力/ 曲奇/ 馬卡龍
季節限定
查看更多節日限定精品
商務禮品
客製化的商務禮品適合各類活動及宣傳
最新資訊